Ακόμα ένα σκάνδαλο από την διοίκηση του ΟΠΑΠ

Αδιαφανής ανάθεσης ύψους 660.000 €
Επανέρχομαι μετά από καιρό με ένα θέμα που αν διαβάζει κανείς συστηματικά το blog αυτό θα διαπιστώσει πως είναι από τα αγαπημένα μου και αυτό δεν είναι άλλο από τον ΟΠΑΠ και τα συνεχή σκάνδαλα που όλως τυχαίως εμφανίζονται κατά διαστήματα σε τούτο τον άμοιρο οργανισμό.

Όλα ξεκίνησαν όταν στις 3-3-2008 και στις 8-4-2008 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τις με αρ. 7682/391 και 9874/492 ερωτήσεις και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων, με τις οποίες ζητούσαν την διερεύνηση καταγγελίας και την παροχή στοιχείων στη Βουλή σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ύψους 445.000 € στην εταιρεία AT KEARNEY και PLANNING, μέσω μίας αδιαφανούς μεθόδευσης που κατ’ ευφημισμό ονομάστηκε «διαγωνισμός ειδικής διαδικασίας», με σκοπό την εκπόνηση μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού για την οργάνωση της ΟΠΑΠ ΑΕ και της ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, δηλαδή με σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών.

Η ανάθεση του έργου έγινε μετά την κατάθεση προσφορών οκτώ εταιρειών, ενώ η όλη διαδικασία υλοποιήθηκε κατά παράβαση των κανονιστικών διατάξεων με τις οποίες διασφαλιζόταν μέχρι τότε η ομαλή λειτουργία της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Μετά την ανάθεση του έργου στην εταιρεία αυτή ορίστηκε τριμελής επιτροπή με ευθύνη την χάραξη της στρατηγικής όπως προφανώς την εννοούν ο ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και η παρέα του.

Στην επιτροπή αυτή δεν συμμετείχε ούτε ένας υπηρεσιακός παράγοντας της ΟΠΑΠ ΑΕ αλλά δύο νεοπροσληφθέντες συνεργάτες του κ. Χατζηεμμανουήλ στην ΟΠΑΠ ΑΕ, υψηλά αμειβόμενοι όπως και ο ίδιος καθώς και ένα μέλος του ΔΣ της εταιρείας.

Στις προσχηματικές απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο από τον λαλίστατο Πρόεδρο της ΟΠΑΠ ΑΕ μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

• «Μοναδικό κριτήριο επιλογής κατά την τελική φάση του διαγωνισμού υπήρξε το μειοδοτικό και μάλιστα υπό την μορφή συγκρίσεως ενός και μόνου αριθμού δηλαδή του συνολικού ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ κόστους της κάθε προσφοράς για την εταιρεία.
Τα όσα ψευδώς αναφέρουν οι ερωτώντες Βουλευτές αποδεικνύουν την κακοπιστία ορισμένων εξ αυτών και την άγνοια των υπολοίπων».

• «Η σχετική διαδικασία διεξήχθη σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα οικεία τεύχη και ανάδοχος αναδείχθηκε ως μειοδότρια η Ένωση των Εταιρειών
”A.T. Kearny S.p.A. & Planning S.A.”, η οποία κατέθεσε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.»


Στις απαντήσεις αυτές, ο διορισμένος από την Κυβέρνηση επικεφαλής του ΟΠΑΠ επιδόθηκε για άλλη μία φορά στην προσφιλή του τακτική, δηλαδή στην απόκρυψη και την μη κατάθεση στον Κοινοβουλευτικό έλεγχο των αιτουμένων από τους Βουλευτές εγγράφων.

… ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΠΟΥ ΤΙΣ ΔΙΑΨΕΥΔΟΥΝ.


Στις 18-12-2008 η Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ πήρε την απόφαση να καταβληθούν στην πιο πάνω εταιρεία επιπλέον 220.000 € με το αιτιολογικό ότι τις ανατέθηκαν αφενός μεν πρόσθετες εργασίες, αφετέρου καθυστέρησε η ενημέρωση του προσωπικού. Δηλαδή επεκτάθηκε κατά 50% η αμοιβή της χωρίς αυτό να διαλαμβάνεται ούτε στους όρους της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ούτε στους όρους της σύμβασης της εταιρείας με την ΟΠΑΠ ΑΕ. Ο κ. Χατζηεμμανουήλ διαβεβαίωσε, ωστόσο, την Ελληνική Βουλή, ότι δήθεν η «σχετική διαδικασία διεξήχθη σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στα οικεία τεύχη», τα οποία όχι μόνο δεν προβλέπουν καταβολή επιπλέον αμοιβής, αλλά η ίδια η συμφωνία την αποκλείει ΡΗΤΑ. Και αυτό γιατί ρητά ορίζεται, στη σχετική σύμβαση, ότι η εκτέλεση τόσον των κατ΄ ιδίαν φάσεων της μελέτης, όσο και του συνολικού έργου είναι «ακριβοχρόνου» εκπληρώσεως. Άλλωστε, η ενημέρωση του προσωπικού αποτελούσε προϋπόθεση της εκπλήρωσης και αυτό το γνώριζε τόσο η Διοίκηση, όσο και η ανάδοχος εξ αρχής.

Η δε τελική αμοιβή των 660.000 ευρώ, κατά 50% υψηλότερο από την συμφωνηθείσα αμοιβή, δεν αποτελεί πλέον την χαμηλότερη οικονομική προσφορά και, με δεδομένο ότι η συμφωνία απέκλειε πρόσθετες αμοιβές, δεν διασφαλίζει και τη διαφάνεια, καθώς οι λοιπές συμμετέχουσες εταιρείες δεν μπορούσαν να γνωρίζουν την πρόθεση της Διοίκησης να προχωρήσει, υπό προϋποθέσεις, σε επιπλέον αμοιβές.

Έτσι για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η βασιμότητα των καταγγελιών των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τα έργα και τις ημέρες της Διοίκησης της ΟΠΑΠ ΑΕ, η οποία πραγματοποιεί τις προμήθειες, που η ίδια ουσιαστικά επιλέγει ως σκόπιμες, με αδιαφανείς διαδικασίες.

Η Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ και ειδικότερα ο Πρόεδρος της Χ. ΧΑΤΖΗΕΜΜΑΝΟΥΗΛ όχι μόνο αγνοούν προκλητικότατα ότι ο ΟΠΑΠ, ακόμα και μετά την μετατροπή του σε ΑΕ, εξακολουθεί να εξυπηρετεί το Δημόσιο Συμφέρον, όπως άλλωστε ρητά και κατ΄επανάληψη διαβεβαιώνει η Ελληνική Πολιτεία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά αντίθετα συμπεριφέρονται ως διαχειριστές μιας ιδιωτικής περιουσίας, για την οποία δήθεν δεν έχουν υποχρέωση να απολογηθούν σε κανένα.

Άλλωστε, πληροφορίες επιμένουν, ότι αρχική στόχευση της μελέτης αυτής – όπως διαφαίνεται και από τις δηλώσεις του κ. Χατζηεμμανουήλ στον τύπο την 30/3/08 ότι «με τις προτάσεις της αναδόχου εταιρείας ίσως πραγματοποιηθούν αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις του προσωπικού της ΟΠΑΠ ΑΕ» - είναι τελικά η διάσπαση του Οργανισμού σε μικρότερα τμήματα με παροχή κυρίου έργου στην ΟΠΑΠ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Τελικός στόχος φέρεται να είναι η αποφυγή ουσιαστικού ελέγχου των αποφάσεων της Διοίκησης από το Ελληνικό Δημόσιο και επίσης η τοποθέτηση στις καίριες Διευθύνσεις του Οργανισμού σε Διευθυντικές θέσεις ημετέρων από την αγορά εις βάρος της αξιοκρατικής εξέλιξης του προσωπικού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά την «παραγγελθείσα» ουσιαστικά μελέτη από τον προ-επιλεγμένο ανάδοχο, η Διοίκηση της ΟΠΑΠ ΑΕ ετοιμάζει πογκρόμ διώξεων εναντίων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών με αντικατάστασή τους από πρόσωπα επιλογής της διορισμένης από την Κυβέρνηση Διοίκησης.

Και βεβαίως, για μία ακόμα φορά αναδεικνύονται οι πραγματικές προθέσεις της Διοίκησης όταν έλαβε την πρωτοφανή απόφαση κατάργησης της Νομικής Υπηρεσίας, επιδιώκοντας να διασφαλίσει με 1,5 εκ ευρώ εφάπαξ τη σιωπή του επικεφαλής της. Διότι εάν υφίστατο σήμερα η Νομική Υπηρεσία, όλες αυτές οι ενέργειες και μεθοδεύσεις θα είχαν σκοντάψει στον έλεγχό της.

0 σχόλια αφήστε και το δικό σας: